Ortak Olma Şartları

KREDİ KULLANIM ŞARTLARI   29 Ağustos 2013 Perşembe

İstenilen Evrakları Değişkenlik Göstermektedir.

KREDİ KULLANMA ŞARTLARI

--------------------------------------------------------------------------------

Aşağıda belirtilen evraklarla kooperatife müracaat etmeniz halinde kredi talebiniz değerlendirilecektir. Kooperatif kredi limiti Esnaf kefalet kooperatiflerinin risk grubuna göre 35.000,00 TL - 50.000,00 TL - 75.000,00 TL ve 100.000,00 TL'ye kadardır. İsteyen ortak limiti dahilinde kredi talep edebilir. Kredi faiz oranı vadesi 1 yılı aşmayan kredilerde yüzde 5 , vadesi 1 yılı aşan kredilerde yüzde 6 'dır. Kredi talebi kooperatifçe onaylanmasından sonra bankaca da istihbaratı yapılır. Uygun olması halinde kredi kullandırılır. Kredi faiz hesapları tablosuna ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Kesinti ve faiz ile ilgili ayrıntılı bilgiler bu tabloda mevcuttur.

Nasıl ortak olabilirim ?

--------------------------------------------------------------------------------

Ortaklardan İstenen Belgeler

1-Vergi levhası (Aslı)

2-Esnaf Sicil Belgesi (Aslı)

3-Oda Belgesi(Aslı)

4-İkametgah İlmuhaberi (Fotoğraflı) İkemetgah ilmühaberi yerine ev adresini gösteirir elektrik , telefon , su fatura bildirimi

5-2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

6-Nüfus Cüzdanı (Aslı)

Kefillerden İstenen Belgeler

--------------------------------------------------------------------------------

1-Vergi Levhası

2-Nüfus Cuzdanı

3-İkametgah İlmuhaberi ( Fotoğraflı) Memur Kefillerden İstenen Belgeler --------------------------------------------------------------------------------

1-Nüfus Cuzdanı (Aslı)

2-İkametgah İlmuhaberi (Aslı)

3-Son Aya Ait Maaş Bordrosu ( Aslı veya Tasdikli Sureti,Maaşında Haciz Olup Olmadığını Belirten Maaş Bordrosu Altına Yazılmış Yazı) Yukarıdaki belirtilmiş olan belgeleri ikişer fotokopileri ile birlikte eksiksiz tamamladıktan sonra kooperatifimize müracaat edebilirsiniz.